Cennik


Poniżej cennik podstawowych usług świadczonych w gabinecie

Pierwsza wizyta

Konsultacja, badanie i ocena problemu plus pierwsza wstępna terapia, dalsze zalecenia, instruktaż ćwiczeń do domu: 120zł

Pierwsza konsultacja fizjoterapeutyczna zawiera:

  • badanie fizjoterapeutyczne,
  • analiza objawów,
  • zbadanie przyczyny problemu,
  • przeanalizowanie ewentualnych przeciwwskazań do takiej czy innej terapii,
  • zebranie informacji dotyczących trybu życia i pracy pacjenta oraz przebytych chorób bądź innych istotnych epizodów zdrowotnych.

Każdy z tych elementów może mieć bardzo istotny wpływ na przebieg terapii, ewentualną możliwość natychmiastowej modyfikacji, tak aby przyniosła zamierzony skutek. Wskazane jest przyniesienie wszelkiej dokumentacji medycznej dotyczącej problemu (karty wypisowe ze szpitala, badania obrazowe, opisy badań, dotychczasowe leczenie itp.). Sugerowany jest w miarę luźny strój.

Pierwsza wizyta oprócz wywiadu zawiera oczywiście wytłumaczenie problemu, terapię, instruktaż ćwiczeń i zalecenia do wykonywania w domu.

Terapia

Kolejne wizyty: 120zł

Kolejne wizyty realizowane są w zależności od potrzeb, przebiegu i postępu terapii (ciągła analiza). W terapii stosowane są różne metody fizjoterapeutyczne, techniki manualne, odpowiednio dobrane ćwiczenia. Realizowane są pewne zasady i schematy rehabilitacji dotyczące określonych problemów, aczkolwiek każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie. Terapia uzupełniona jest w razie potrzeby fizykoterapią lub masażem, jednakże w swoim Gabinecie stosuję zasadę, że w większości problemów kluczem do wyzdrowienia jest kinezyterapia, czyli ogólnie mówiąc leczenie ruchem i edukacja pacjenta co do samodzielnej pracy nad ciałem (instruktaż ćwiczeń do domu). Najważniejsze jest jednak uświadomienie pacjentowi jego problemu zdrowotnego, mechanizmu jego powstawania, sposobu eliminacji, a co za tym idzie - zapobieganie ewentualnym nawrotom w przyszłości.

Kinezyterapia

Ćwiczenia indywidualne (w zależności od metody i czasu trwania): 50zł – 100zł

Kinesiotaping

Jedna aplikacja: 20 - 30zł

Igłoterapia

Jedna sesja: 80 - 100zł

Fizykoterapia

Ultradźwięki: 10zł

Fizykoterapia

Elektrolecznictwo: 10zł

Wizyta domowa

Wizyta i terapia w domu pacjenta: 130zł

Rabaty

Przy zakupie serii zabiegów stosowane są rabaty, ich wysokość jest ustalana w Gabinecie przy pierwszej wizycie, indywidualnie w zależności od problemu ruchowego oraz czasu trwania terapii.


Bony podarunkowe

W Gabinecie można zakupić BONY PODARUNKOWE na indywidualnie dobrany program zabiegów fizjoterapeutycznych, w zakresie kinezyterapii, fizykoterapii czy terapii manualnej. Bony mogą być spersonalizowane oraz na dowolną wybraną kwotę. Wedle potrzeb mogą zostać przesłane drogą mailową lub pocztą na wskazany adres.


Pacjent z gotowym skierowaniem od lekarza POZ lub lekarza specjalisty

Pomimo skierowania zawsze przeprowadzony jest wywiad, dotyczący:

  • przeanalizowania ewentualnych przeciwwskazań do takiej czy innej terapii,
  • badania fizjoterapeutyczne,
  • zebrania informacji dotyczących trybu życia i pracy pacjenta oraz przebytych chorób bądź innych istotnych epizodów zdrowotnych

Następnie zlecenia są realizowane zgodnie z wystawionym skierowaniem lub modyfikowane w razie potrzeby, wszystko według cennika.

BUY NOW