Oferta


Rehabilitacja, terapie, metody, masaż, fizykoterapia - zachęcam do zapoznania się z usługami oferowanymi w gabinecie

Rehabilitacja


Terapie i metody

McKenzie

Metoda McKenzie’go w głównej mierze przeznaczona jest dla pacjentów z zespołami bólowymi kręgosłupa. Pomaga nie tylko uśmierzać ból doraźnie, ale umożliwia diagnozę i długofalowe rozwiązanie problemu czyli bezpośredniej przyczyny dolegliwości bólowych. W metodzie bardzo ważna jest profilaktyka i uświadomienie pacjentowi przyczyn problemów kręgosłupowych, a co za tym idzie zapobieganie w przyszłości podobnym historiom.

Mulligan Concept

Metoda Briana Mulligana jest specjalistyczną metodą diagnostyczno – terapeutyczną. Metoda ta, jako oryginalna sama w sobie, ma niektóre wspólne elementy z technikami wg Kaltenborna, Maitlanda oraz Positional Release Techniques. Brian Mulligan jest nowozelandzkim fizjoterapeutą, który w latach 90-tych przedstawił nową koncepcję diagnostyczno-terapeutyczną mobilizacji stawowej połączonej z ruchem. Nowatorskie podejście jego konceptu polega m.in. na połączeniu ruchu biernego wykonywanego przez terapeutę i ruchu czynnego wykonywanego przez pacjenta. Techniki tej metody wykonuje się na kręgosłupie i na większości stawów kończyn, uzyskując natychmiastową i trwałą poprawę ruchomości i prawidłowe funkcjonowanie segmentu ruchowego.

Plaatsman Concept

Koncepcja Geera Plaatsmana holenderskiego fizjoterapeuty opiera się na połączeniu różnych metod leczenia manualnego między innymi Cyriaxa, Maitlanda, Kaltenborna, Butlera, Mulligana, McKenziego. Terapia poprzedzona jest dokładną diagnostyką i szczegółowa analizą problemu, postępowanie terapeutyczne jest elastyczne, kompleksowe i odpowiadające objawom i subiektywnym odczuciom pacjenta. Wskazania do terapii obejmują wszelkie dysfunkcje narządu ruchu, zaburzenia obwodowego układu nerwowego. W terapii wykorzystuje się mobilizacje, manipulacje, neuromobilizacje.

PNF

Metoda PNF, czyli proprioceptywne nerwowo-mięśniowe torowanie ruchu (ang. proprioceptive neuromuscular facilitation). Jest to metoda kompleksowej kinezyterapii, oparta na neurofizjologicznych zasadach wykonywania czynności ruchowych i ich rozwoju, wykorzystywana do odzyskiwania utraconych lub kształtowania zaburzonych umiejętności ruchowych. Metoda uwzględnia odczuwanie własnego ruchu (propriocepcję) oraz skupia się na ułatwianiu ruchu zgodnego z fizjologicznymi sposobami wykonywania jak najbardziej skutecznej czynnościowo aktywności ruchowej. Metodę i jej elementy stosuje się w leczeniu i rehabilitacji pacjentów z zaburzeniami w obrębie układu kostno-stawowego, mięśniowego i nerwowego, np. udary mózgu, urazy czaszkowo-mózgowe, urazy rdzenia kręgowego, w chorobie Parkinsona, stwardnieniu rozsianym, dystrofiach mięśniowych, w ortopedii po operacjach endoprotez, rekonstrukcjach więzadeł, po złamaniach, unieruchomieniach i w wielu innych dysfunkcjach dotyczących zaburzeń wykonywania czynności ruchowych.

FDM

FDM (Fascial Distortion Model) jest modelem anatomicznym, w którym objawy kliniczne w połączeniu z mową ciała pacjenta umożliwiają diagnozę jednego lub kilku z sześciu specyficznych zniekształceń układu powięziowego. Bardzo skuteczna metoda opierająca się na technikach pracy na powięziach, która w wielu przypadkach daje błyskawiczny efekt i natychmiastową poprawę. Szczególnie przydatna przy leczeniu urazów, kontuzji zarówno w fazie bardzo świeżej jak i przewlekłej.

NEURAC

Metoda Neurac (Neuromuscular Activation) – reedukacja nerwowo-mięśniowa. Teoretyczna podstawa tej metody wiąże się z generowaniem przez układ nerwowy prawidłowych wzorców motorycznych oraz z założeniem, że większość dysfunkcji narządu ruchu jest wywołana poprzez zaburzenie działania mechanizmów, które łączą pracę lokalnych i globalnych grup mięśniowych. Jednym z podstawowych elementów wykorzystywanych w metodzie Neurac są ćwiczenia w zamkniętych łańcuchach kinematycznych i jest to połączone z drabiną progresji. Generalnie bardzo dobra metoda pracy z pacjentem, mająca na celu poprawę i przywrócenie lokalnej i globalnej głębokiej stabilizacji mięśniowej, która jest niezbędna do prawidłowego, „zdrowego” funkcjonowania. Dotyczy to bardzo szerokiej grupy pacjentów: z dolegliwościami kręgosłupa (np. po terapii metodą McKenzie metoda Neurac jest bardzo pożądana), u pacjentów ortopedycznych po operacjach, rekonstrukcjach, unieruchomieniach, urazach, kontuzjach, u pacjentów neurologicznych mających problem z centralną stabilizacją tułowia, koordynacją i równowagą.

Kinesiology Taping

Kinesiology Taping (plastrowanie dynamiczne) – jest to metoda wspomagająca szereg procesów leczniczych, w której używa się elastycznych plastrów przyklejanych na skórę. Taping znajduje zastosowanie w fizjoterapii przeciwbólowej, ortopedycznej, sportowej, neurologicznej, pediatrycznej, pooperacyjnej. W zależności od sposobu i miejsca aplikacji może działać przeciwbólowo, stabilizować stawy, wspomagać pracę mięśni i powięzi, ruchomość w stawach, poprawiać mikrokrążenie (działanie przeciwobrzękowe). Używana jest w sporcie, w regeneracji potreningowej, w leczeniu kontuzji, urazów, przy bólach kręgosłupa, w rekonwalescencji pooperacyjnej i nie tylko - leczenie obrzęków i zastojów limfatycznych. Jej wszechstronność potwierdza fakt że wyróżniamy sześć podstawowych technik klejenia: mięśniowa, więzadłowa, powięziowa, korekcyjna, limfatyczna i funkcjonalna. Dodatkowe zalety metody – bardzo dobrze tolerowana przez pacjenta, działa bez przerwy, plastry przepuszczają powietrze, nie zawierają w sobie żadnych środków farmakologicznych, są hipoalergiczne.

Masaż

 • klasyczny
 • głęboki
 • funkcyjny
 • poprzeczny
 • powięziowy

Fizykoterapia

Elektrolecznictwo

Ultradźwięki


Aparat do elektroterapii ultradźwięków i terapii skojarzonej Intelect Advanced Combo

 • urządzenie do elektroterapii, terapii ultradźwiękowej oraz terapii skojarzonej (elektroterapia + ultradźwięk)
 • trzy niezależne kanały zabiegowe (2 x elektroterapia + 1 x ultradźwięki)
 • możliwość rozbudowy do czterech lub pięciu kanałów zabiegowych
 • możliwość wyboru dla każdego z kanałów różnych rodzajów prądów oraz ustawienie ich poszczególnych parametrów - czas, intensywność, czas przerwy, natężenia itp.
 • duży monochromatyczny ekran LCD
 • generowane przebiegi prądowe: interferencyjny 4- i 2-polowy, TENS (symetryczny i asymetryczny dwufazowy, przemienny prostokątny, jednofazowy prostokątny), wysokonapięciowy HVPC, VMS (symetryczny i BURST), diadynamiczne (MF, DF, CP, LP, CP, CP-iso, CP-id oraz MP+CP, MF+CP-id, DF+LP, DF+CP), Kotz, mikroprądy, impulsy trójkątne i prostokątne, Träbert, galwaniczny (ciągły i przerywany) oraz prądy udarowe trójkątne i prostokątne
 • specjalny program do jonoforezy
 • krzywa I/T z automatycznym wyznaczaniem parametrów stymulacji
 • możliwość pracy w trybie CC i CV
 • graficzna biblioteka anatomiczna i patologiczna
 • encyklopedia terapii - opisy wskazań, przeciwwskazań, zaleceń
 • gotowe protokoły terapeutyczne z możliwością edycji parametrów: 200
 • możliwość zapisania własnych procedur: 100
 • możliwość ustawiania sekwencji zabiegowych
 • (3 rodzaje prądów w jednym zabiegu): 80
 • system kart „chipowych” do archiwizacji danych pacjenta i terapii
 • dwuzakresowa terapia ultradźwiękowa: 1 i 3 MHz
 • tryb pracy: ciągły i impulsowy
 • kontrola kontaktu głowicy ze skórą: graficzna, świetlna i dźwiękowa,
 • z możliwością modyfikacji lub wyłączenia
 • funkcja podgrzewania czoła głowicy: 29,4 ºC - 43,3 ºC
 • częstotliwość impulsów: 16, 48 i 100 Hz
 • współczynnik wypełnienia: 10, 20, 50 i 100 %
 • moc wyjściowa: 0 - 3 W/cm2
 • współczynnik niejednorodności wiązki BNR: < 6:1
 • wodoszczelne, dwuzakresowe głowice: 1, 2, 5 i 10 cm2
BUY NOW